Terapeuta zajęciowy

Kierunek bezpłatny
Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Czas trwania: 2 lata
Forma kształcenia: stacjonarna (zajęcia 3 razy w tygodniu wieczorowo)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 0 zł

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Język obcy zawodowy
Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
Metodyka w terapii zajęciowej
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja alternatywna
Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
Język migowy
Podstawy prawne w terapii zajęciowej
Podstawy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Diagnozowanie w terapii zajęciowej
Metody i techniki terapii zajęciowej
Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Praktyki zawodowe:
Semestr II- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr III- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr IV- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 6 tygodni – 210 godzin
Absolwenci kierunku opiekun medyczny będą mogli podjąć pracę w:

• szpitalach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
• domach i ośrodkach pomocy społecznej
• fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
• hospicjach
• sanatoriach
• w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie opiekun medyczny będziesz potrafił/a:

• rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
• pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych.
• pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
• wykonywać zabiegi higieniczne
• użytkować urządzenia, przybory oraz narzędzia do wykonywania zabiegów higienicznych
• aktywizować osobę chorą i niesamodzielną do zwiększania samodzielności życiowej
• zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
• współdziałać z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
• asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
• popularyzować zachowania prozdrowotne
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
• postępować zgodnie z zasadami etyki

Zapisy i informacje w biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

Wymagane dokumenty:
- świadectwo szkoły średniej


TRYB NAUKI

stacjonarnie

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Terapeuta zajęciowy
Szkoła policealna to szkoła, w której w dwa lub cztery semestry, w zależności od wybranego kierunku, uzyskasz kwalifikacje zawodowe, praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Oferujemy atrakcyjne kierunki, które umożliwią każdemu lepszy start zawodowy.

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach