Technik farmaceutyczny

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik farmaceutyczny
Kwalifikacja: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.
Czas trwania: 2,5 roku
Forma kształcenia: dzienna (zajęcia 4 razy w tygodniu wieczorowo)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 0 zł

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
- Podstawy profesjonalizmu i kultury zawodu
- Język obcy zawodowy w branży farmaceutycznej
- Elementy anatomii i fizjologii z patologią
- Promocja zdrowia z elementami profilaktyki
- Technologia postaci leków
- Farmakologia
- Analiza leków
- Farmakognozja
- Podstawy obrotu aptecznego
- Pierwsza pomoc i zasady BHP
- Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
- Dyspensowanie produktów aptecznych
- Technologie informatyczne
- Technika sporządzania leków
- Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- Metody badania surowców roślinnych
- Świadczenia farmaceutyczne
- Wychowanie fizyczne

Praktyki zawodowe:
Semestr III- 4 tygodnie – 140 godzin
Semestr IV- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 6 tygodni – 210 godzin
Absolwenci kierunku technik farmaceutyczny będą mogli podjąć pracę w:

• aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych
• aptekach ogólnodostępnych
• aptekach szpitalnych
• hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego


Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będziesz potrafił/a:

prowadzić obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
sporządzać i wytwarzać produkty lecznicze, suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
sporządzać preparaty lecznicze do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produkty radiofarmaceutyczne
wytwarzać płyny infuzyjne, przygotowywać roztwory do hemodializy i dializy dootrzewnowej
przygotować leki w dawkach dziennych
analizować produkty lecznicze i wyroby medyczne w laboratoriach
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Zapisy i informacje w biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30) - w trakcie epidemii COVID-19 prosimy dzwonić pod numer komórkowy

telefon komórkowy:


601 143 456

(pon-pt 8:30 - 18:30)

TRYB NAUKI

stacjonarnie

CZAS NAUKI

2,5 roku

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik farmaceutyczny
Szkoła policealna to szkoła, w której w dwa lub cztery semestry, w zależności od wybranego kierunku, uzyskasz kwalifikacje zawodowe, praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Oferujemy atrakcyjne kierunki, które umożliwią każdemu lepszy start zawodowy.

Technicy farmaceutyczni to zawód poszukiwany na rynku pracy, znajdują oni zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, punktach aptecznych, placówkach obrotu poza aptecznego, hurtowniach farmaceutycznych oraz zakładach przemysłu farmaceutycznego, zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych.
 

Szkoła Policealna

Szkoła policealna to rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Technik farmaceutyczny

Jest to tytuł zawodowy uzyskiwany po okresie kształcenia w szkole policealnej oraz odbyciu stażu w aptece ogólnodostępnej. Osoby te mogą zajmować się zawodowo pracą w aptekach, punktach aptecznych oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny może wykonywać także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim itd.)

 
 

Sprawdź nasze inne kierunki medyczne: