Projekt “Podniesienie konkurencyjności firmy CK “PRYMUS” poprzez wprowadzenie nowej usługi przewodnika wędkarskiego, szkoleń na sternika i wynajmu sprzętu oraz zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie dodatkowego stanowiska pracy”

 OPIS PROJEKTU

 

Cel operacji:  Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do wprowadzenia nowych usług w postaci: przewodnika wędkarskiego, szkoleń na sternika i wynajmu sprzętu oraz utrzymanie miejsca pracy (kierownik biura) i utworzenie dodatkowego miejsca pracy na stanowisku przewodnika wędkarskiego.

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki
–  Liczba utworzonych miejsc pracy – 1

– Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1

– Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju  przedsiębiorstw lub gospodarstw rybackich w ramach LSR – 1

Realizacja projektu:  16.02.2018 roku – 31.08.2018

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu wynosi 430 400,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych 430 400,00 zł.

Kwota dofinansowania: 215 200,00 zł.

 

Projekt współfinansowany Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.