Opiekunka środowiskowa

Kierunek: opiekunka środowiskowa
Kwalifikacja: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania: 1 rok
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w weekendy/2 zjazdy w miesiącu)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 120 zł miesięcznie

Podstawy psychologii
Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej
Elementy języka migowego
Opieka i pielęgnacja człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
Aktywizacja osoby podopiecznej
Praktyki zawodowe:
Semestr I- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr I- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 4 tygodnie – 140 godzin
Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa będą mogli podjąć pracę:

• ośrodkach i domach pomocy społecznej
• świetlicach środowiskowych
• ośrodkach pomocy rodzinie
• w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym
• domach małego dziecka
• instytucjach opiekuńczych
• instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnych
• placówkach opieki dziennej

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa będziesz potrafił/a:

• organizowanie opiekę oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
• sprawować opiekę nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
• pomagać osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
• motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej
• organizować pracę małego zespołu
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
• postępować zgodnie z zasadami etyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa będziesz potrafił/a:

• organizowanie opiekę oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
• sprawować opiekę nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
• pomagać osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
• motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej
• organizować pracę małego zespołu
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
• postępować zgodnie z zasadami etyki

Zapisy i informacje w biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

Wymagane dokumenty:
- świadectwo szkoły średniej


TRYB NAUKI

zaocznie (zajęcia w weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

120 zł / miesiąc

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Opiekunka środowiskowa
Szkoła policealna to szkoła, w której w dwa lub cztery semestry, w zależności od wybranego kierunku, uzyskasz kwalifikacje zawodowe, praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Oferujemy atrakcyjne kierunki, które umożliwią każdemu lepszy start zawodowy.

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach