Opiekun osoby starszej

Kwalifikacja: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Czas trwania: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w weekendy/2 zjazdy w miesiącu)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 120 zł miesięcznie

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej
Podstawy socjologii
Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
Podstawy pomocy społecznej
Podstawy opieki nad osobą starszą
Elementy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia pierwszej pomocy
Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
Pracownia pomocy społecznej

Praktyki zawodowe:
Semestr II- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr III- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 4 tygodnie – 140 godzin
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej będziesz potrafił/a: • ustalić i sklasyfikować problemy opiekuńcze i potrzeby osoby starszej • diagnozować zasoby i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej • dobierać odpowiednie metody i techniki, zapewniające kompleksową opiekę osobie starszej • mobilizować i podtrzymywać aktywizację osoby starszej • organizować pracę małego zespołu • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia • postępować zgodnie z zasadami etyki
Absolwenci kierunku opiekun osoby starszej będą mogli podjąć pracę:

• domach dziennego pobytu
• domach pomocy społecznej
• domach spokojnej starości
• sanatoriach

Zapisy i informacje w biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

Wymagane dokumenty:
- świadectwo szkoły średniej


TRYB NAUKI

zaocznie

CZAS NAUKI

1 rok

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Opiekun osoby starszej
Szkoła policealna to szkoła, w której w dwa lub cztery semestry, w zależności od wybranego kierunku, uzyskasz kwalifikacje zawodowe, praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Oferujemy atrakcyjne kierunki, które umożliwią każdemu lepszy start zawodowy.

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach