Krój i szycie

Szkolenie z zakresu kroju i szycia w wymiarze 120h (20 dni x 6h)

Celem szkolenia jest: nabycie podstawowych umiejętności dotyczących szycia ręcznego, nauki szycia na maszynie, poprawek krawieckich, stylizacji własnej garderoby oraz konstrukcji form odzieżowych.

Bukieciarstwo

Kurs bukieciarstwa w wymiarze 60h (10 dni x 6h)

Celem szkolenia jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie artystycznego układania kwiatów

Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych

Szkolenie dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym w wymiarze 59h (6 dni x 7,3h zajęć teoretycznych + 15h zajęć praktycznych) z egzaminem państwowym UDT

Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Księgowość komputerowa

Szkolenie z zakresu księgowości komputerowej w wymiarze 50h (10dni x 5h)

Celem szkolenia jest teoretyczna i praktyczna nauka księgowości oraz opanowanie podstaw prowadzenia księgowości komputerowej.

Sprzedawca i magazynier

Szkolenie dla sprzedawcy i magazyniera z obsługą kas fiskalnych i praktycznymi zasadami BHP 80h (16 dni x 5h)

Celem szkolenia jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych na stanowisku sprzedawcy-magazyniera oraz obsługi kas fiskalnych.

Salon urody

Szkolenie dla pracownika salonu urody w wymiarze 18h zajęć teoretycznych (3 dni x 6h) i 96h zajęć praktycznych (16 dni x 6h)

Celem szkolenia jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w salonie urody.

podstawowych zadań zawodowych na stanowisku pracownika salonu urody.

Opiekunka środowiskowa/dziecięca/osób starszych i niepełnosprawnych

Szkolenie dla opiekunki w wymiarze 96h (16 dni x 6h dziennie)

Celem szkolenia jest: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych na stanowisku opiekunki.

Poprawa wizerunku i autoprezencji

Szkolenie z zakresu poprawy wizerunku w wymiarze 15h (3 dni x 5h)

Mała gastronomia

Szkolenie dla pracownika małej gastronomii w wymiarze 100h (20 dni x 5h)

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestnika wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania do pracy w gastronomii, ponadto przygotowanie do samodzielnego tworzenia i wzbogacania własnej koncepcji przygotowywanych potraw.

Obsługa komputera

Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera obejmującego 25h (5dni x 5h)

Celem szkolenia jest: nabycie umiejętności z zakresu: podstaw obsługi komputera w systemie operacyjnym MS Windows, zarządzania danymi, podstaw obsługi edytora MS Word, podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, obsługi Internetu, obsługi poczty internetowej.